คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เพชร ไวลิขิต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMTบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET88,809,5000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไวลิขิต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เพชร ไวลิขิตSMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET88,809,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิตSMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET10,872,875