คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เพชร ไวลิขิต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMTบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET71,898,253-2.52
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไวลิขิต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เพชร ไวลิขิตSMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET71,898,253
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิตSMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET22,999,368