คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เทพทัย ศิลา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AUCTบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai124,152,160+0.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิลา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาคภูมิ ศิลาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai1,209,991,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพทัย ศิลาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai124,152,160
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรัญญู ศิลาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai71,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิภา ศิลาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai44,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดิเรก ผาติกุลศิลาLDC -บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)mai3,223,318
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สันติรักษ์ ลิ่มศิลาSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET1,046,000