คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET93,909,746-0.44
2BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai24,903,852-0.63
3MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET4,423,950+2.22
4WIIKบริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET2,657,8000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีวงศ์เจริญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET93,909,746
2นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญBOL -บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)mai24,903,852
3นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET4,423,950
4นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญWIIK -บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)SET2,657,800