คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET89,193,777+0.47
2MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET5,849,445+2.52
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีวงศ์เจริญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET89,193,777
2นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET5,849,445