คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET63,197,898+2.67
2BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai29,915,948-0.52
3MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET4,777,866-6.17
4WIIKบริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET4,379,432+1.46
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีวงศ์เจริญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET63,197,898
2นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญBOL -บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)mai29,915,948
3นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET4,777,866
4นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญWIIK -บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)SET4,379,432