คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THLบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : เหมืองแร่
SET105,383,7000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปรีชาชัยสุรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์THL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET105,383,700