คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EFORLบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai96,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เธียรนุกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงไกร เธียรนุกุลEFORL -บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)mai96,000,000