คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เกรียงไกร วังวิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET123,026,2500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วังวิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงไกร วังวิจิตรTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET123,026,250