คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TIWบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET118,950,000-1.64
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ด่านชัยวิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตรTIW -บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET118,950,000