คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JTSบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET95,970,3290.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไตรบัญญัติกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุลJTS -บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)SET95,970,329
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)