คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ฮารกิชิน ทันวานี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET223,200,000+3.23
2MCSบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET205,500,000+2.19
3PTบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET177,800,000+3.94
4BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai156,600,000-0.57
5MSCบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET103,700,0000.00
6PMบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET86,000,000+0.58
7SWCบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai52,650,000+1.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทันวานี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฮารกิชิน ทันวานีALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET223,200,000
2นาย ฮารกิชิน ทันวานีMCS -บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)SET205,500,000
3นาย ฮารกิชิน ทันวานีPT -บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET177,800,000
4นาย ฮารกิชิน ทันวานีBOL -บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)mai156,600,000
5นาย ฮารกิชิน ทันวานีMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET103,700,000
6นาย ฮารกิชิน ทันวานีPM -บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)SET86,000,000
7นาย ฮารกิชิน ทันวานีSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai52,650,000