คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Aบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET99,117,7200.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จันทร์ทนุพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์A -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET99,117,720