คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EKHบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET187,460,590-4.93
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้ออารีมิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนวย เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET187,460,590
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET142,781,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET140,296,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET140,296,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET129,479,860
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET32,305,000