คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EKHบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET128,413,818+0.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้ออารีมิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนวย เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET128,413,818
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET95,633,772
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET88,028,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET87,339,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET87,339,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET20,332,000