คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อานุช โลเฮีย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPACบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai2,775,964,7620.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โลเฮีย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อานุช โลเฮียTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai2,775,964,762