คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อัคริม จันทรประภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SFบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET134,607,1580.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จันทรประภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อาทิตยา จันทรประภาSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET181,621,422
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อัคริม จันทรประภาSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET134,607,158
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรณพ จันทรประภาSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET77,162,113