คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1APCSบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET78,018,1920.00
2ICNบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai11,323,0000.00
3ALLบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai10,304,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิ้มประเสริฐ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET78,018,192
2นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai11,323,000
3นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐALL -บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)mai10,304,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐRS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET91,630,000