คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET7,169,137,0471.96-1.27
2BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET3,540,009,1942.53-2.05
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทรัพย์ทวีกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อมร ทรัพย์ทวีกุลEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET7,169,137,047
2นาย อมร ทรัพย์ทวีกุลBYD -บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET3,540,009,194
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุลNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET293,673,900