คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET4,848,463,326+0.52