คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET3,317,347,9830.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทรัพย์ทวีกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อมร ทรัพย์ทวีกุลEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET3,317,347,983
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุลEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET1,361,647,991