คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PBบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET234,972,9030.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธรรมมโนมัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัยPB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET632,793,735
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัยPB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET234,972,903