คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEAOILบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai52,176,000-6.25
2AGEบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai11,352,0000.00
3ABMบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai9,900,0650.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รุจิเกียรติกำจร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai52,176,000
2นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรAGE -บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)mai11,352,000
3นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรABM -บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)mai9,900,065
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนัญธร รุจิเกียรติกำจรCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET2,184,894