คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อภิมุข บำรุงวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THGบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET100,485,000+0.43
2TIPCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET20,825,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บำรุงวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิมุข บำรุงวงศ์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET100,485,000
2นาย อภิมุข บำรุงวงศ์TIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET20,825,000