คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ROJNAบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET60,375,000-1.90
2UPAบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai22,140,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กิตติวรวิทย์กุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุลROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET60,375,000
2นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุลUPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai22,140,000