คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนุรักษ์ บุญแสวง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPOLYบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET42,481,460-1.86
2NERบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET27,785,060-0.79
3TPCHบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai26,928,000-2.27
4SQบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET15,978,200+0.88
5TCMCบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET11,741,400-0.91
6Dบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai9,672,0000.00
7TCJบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET9,029,8000.00
8WIIKบริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET6,271,0500.00
9SKEบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET5,379,060-2.70
10SVOAบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET4,647,5420.00
11MVPบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai3,329,300+2.37
12ABMบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai3,206,115+1.18
13SEบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai2,462,350-1.08
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุญแสวง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET42,481,460
2นาย อนุรักษ์ บุญแสวงNER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET27,785,060
3นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTPCH -บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai26,928,000
4นาย อนุรักษ์ บุญแสวงSQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET15,978,200
5นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,741,400
6นาย อนุรักษ์ บุญแสวงD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai9,672,000
7นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET9,029,800
8นาย อนุรักษ์ บุญแสวงWIIK -บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)SET6,271,050
9นาย อนุรักษ์ บุญแสวงSKE -บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)SET5,379,060
10นาย อนุรักษ์ บุญแสวงSVOA -บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)SET4,647,542
11นาย อนุรักษ์ บุญแสวงMVP -บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,329,300
12นาย อนุรักษ์ บุญแสวงABM -บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)mai3,206,115
13นาย อนุรักษ์ บุญแสวงSE -บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,462,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)