คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PSHบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET238,280,000-3.26
2GFPTบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET218,440,0000.00
3SVIบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET204,435,000+0.43
4SNCบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET175,770,000-0.74
5JWDบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET115,470,000-1.67
6UNIQบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET54,586,000-1.02
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กิจธนามงคลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET688,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยPSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET238,280,000
2นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET218,440,000
3นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSVI -บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)SET204,435,000
4นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET175,770,000
5นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET115,470,000
6นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET54,586,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET153,080,000
2นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยVNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET65,985,800