คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PSHบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET197,055,0000.00
2GFPTบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET142,240,000+0.89
3SNCบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET128,898,000-1.52
4SVIบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET119,042,000-1.95
5JWDบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET93,659,000-0.68
6UNIQบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET40,939,500-0.68
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กิจธนามงคลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET448,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยPSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET197,055,000
2นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET142,240,000
3นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET128,898,000
4นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยSVI -บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)SET119,042,000
5นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET93,659,000
6นาย อนุชา กิจธนามงคลชัยUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET40,939,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET99,680,000
2นาย วันจักร กิจธนามงคลชัยVNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET50,379,200