คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TAPACบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai166,854,638-1.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เล้าสินวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนาTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai166,854,638