คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAPPEบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET83,661,625+3.55
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รักอริยะพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET916,997,769
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET882,843,443
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET789,848,101
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET775,161,460
2นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET23,500,000
3นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์SQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET21,105,000
4นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์TTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET20,463,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET83,661,625