คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAPPEบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET124,997,398+5.94
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รักอริยะพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET1,370,070,631
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET1,319,041,239
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET1,180,098,494
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET1,165,248,161
2นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์TTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET44,638,250
3นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์SQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET22,914,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET124,997,398