คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTLบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET315,840,000-1.79
2TPCHบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai179,400,000+1.74
3ASKบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET155,792,000+2.80
4UTPบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : กระดาษและวัสดุการพิมพ์
SET79,369,000+1.44
5AHบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET51,000,000+1.76
6TPOLYบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET41,364,000+0.93
7HFTบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET36,408,000-1.35
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ระวีแสงสูรย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET315,840,000
2นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์TPCH -บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai179,400,000
3นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET155,792,000
4นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET79,369,000
5นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์AH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET51,000,000
6นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์TPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET41,364,000
7นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์HFT -บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET36,408,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์TPCH -บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai26,450,000
2น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์TPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET6,264,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นุชนาถ ระวีแสงสูรย์TPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET6,804,000