คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนันต์ มานัสสถิตย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TEAMบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET25,623,567+1.39
2WINNERบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai12,435,200+2.24
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มานัสสถิตย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET84,537,127
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET38,668,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET38,668,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET36,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรถพล มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET36,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET33,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET25,623,567
2นาย อนันต์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,435,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET22,233,912
2นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,393,392
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาลิภา มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET8,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai11,899,200
2น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สถาพร มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai10,720,000
2นาย สถาพร มานัสสถิตย์(2)TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,730,912