คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BRRบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET105,254,820-1.26
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งตรงเวชกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET105,254,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET104,587,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET104,587,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET104,587,020