คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อดิศร โรจตระการ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPGบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET89,700,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โรจตระการ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มุข โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,471,392,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แฉล้ม โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET471,120,000
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET89,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET225,765,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET195,046,540
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET89,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดุษฎี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET195,046,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัชนี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET195,046,540