คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อดิศร โรจตระการ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPGบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET88,320,000+0.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โรจตระการ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มุข โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,448,755,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แฉล้ม โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET463,872,000
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET88,320,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET222,292,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET192,045,824
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET88,320,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดุษฎี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET192,045,824
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัชนี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET192,045,824