คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุเมธ เศษธะพานิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EICบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET42,000,000-25.00
2NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET14,781,0240.00
3METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai13,646,7810.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศษธะพานิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิชAQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET20,600,000
2น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิชMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai16,107,585
3น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิชMAX -บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,290,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรรณทิพา เศษธะพานิชNEWS -บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai61,800,000
2นาง พรรณทิพา เศษธะพานิชEIC -บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET46,000,000
3นาง พรรณทิพา เศษธะพานิชMAX -บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET27,100,000
4นาง พรรณทิพา เศษธะพานิชSCN -บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET15,306,984
5นาง พรรณทิพา เศษธะพานิชMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai12,351,492
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเมธ เศษธะพานิชEIC -บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET42,000,000
2นาย สุเมธ เศษธะพานิชNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET14,781,024
3นาย สุเมธ เศษธะพานิชMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai13,646,781