คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุเมธ ดารกานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET100,399,9730.00
2UPFบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET37,508,4400.00
3UPบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET5,891,3320.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ดารกานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชุตินธร ดารกานนท์SUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET115,684,875
2นาย ชุตินธร ดารกานนท์UT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET5,707,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเมธ ดารกานนท์SUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET100,399,973
2นาย สุเมธ ดารกานนท์UPF -บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)SET37,508,440
3นาย สุเมธ ดารกานนท์UP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET5,891,332