คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุเทพ รัชตะสมบูรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1INGRSบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET4,835,157-1.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัชตะสมบูรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเทพ รัชตะสมบูรณ์INGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET4,835,157