คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STAบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET112,857,5100.00
2SAMCOบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET7,114,800-1.19
3PDJบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET3,936,6680.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุวรรณหิรัญกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุลSTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET112,857,510
2นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุลSAMCO -บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)SET7,114,800
3นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุลPDJ -บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)SET3,936,668