คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุวิชา พานิชผล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
17UPบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET63,429,6600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พานิชผล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวิชา พานิชผล7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET63,429,660