คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PICOบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai104,534,4040.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บรรยงพงศ์เลิศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศPICO -บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)mai104,534,404
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศPICO -บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)mai76,000,000