คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุระ คณิตทวีกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1COM7บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET23,826,924,60025.050.00
2GUNKULบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET516,843,0051.01+6.96
3CHAYOบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET292,741,6742.36+0.78
4MVPบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai172,730,65219.45+2.70
5SFLEXบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET123,500,0003.05+1.21
6SIMATบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai49,038,3041.63+2.16
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า คณิตทวีกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุระ คณิตทวีกุลCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET23,826,924,600
2นาย สุระ คณิตทวีกุลGUNKUL -บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET516,843,005
3นาย สุระ คณิตทวีกุลCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET292,741,674
4นาย สุระ คณิตทวีกุลMVP -บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai172,730,652
5นาย สุระ คณิตทวีกุลSFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET123,500,000
6นาย สุระ คณิตทวีกุลSIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai49,038,304