คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASIAบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET56,287,700+2.09
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะหรูวิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET56,287,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET55,275,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET21,468,247
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET8,658,641
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดาวัลย์ เตชะหรูวิจิตร์ASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET6,455,800