คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASIAบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET93,567,2500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะหรูวิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET93,567,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET91,884,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET35,686,746
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET14,393,291
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดาวัลย์ เตชะหรูวิจิตร์ASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET10,731,500