คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai128,645,4260.00
2RICHบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET1,264,4520.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปิยะธีรธิติวรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุลFPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai128,645,426
2นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุลRICH -บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,264,452