คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai137,293,858-0.79
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปิยะธีรธิติวรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุลFPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai137,293,858