คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RSบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET5,714,280,000+0.64
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เชษฐโชติศักดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET5,714,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET299,942,776
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET79,262,040