คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RSบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET4,017,060,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เชษฐโชติศักดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET4,017,060,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET67,429,126
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET65,543,610