คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FORTHบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET113,057,8050.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พงษ์รัตนกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปริญญา พงษ์รัตนกูลDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai3,280,048
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูลFORTH -บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET113,057,805