คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุพจน์ วรรณโรจน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TITLEบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai13,824,300+3.43
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรรณโรจน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพจน์ วรรณโรจน์TITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai13,824,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกษมศรี วรรณโรจน์TITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai14,834,050