คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุนทร เด่นธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HUMANบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET2,717,282,880+0.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เด่นธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุนทร เด่นธรรมHUMAN -บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)SET2,717,282,880