คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EKHบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET62,821,500+2.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งสัจจะพจน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET165,182,483
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET80,376,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET62,821,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET42,879,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET42,879,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET19,812,534
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET19,790,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET19,790,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์NKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET27,470,417
2นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET13,193,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนงค์พร ตั้งสัจจะพจน์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET13,193,600