คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SGPบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET114,145,220+5.23
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จึ่งสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุขจินต์ จึ่งสกุลSGP -บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SET114,145,220