คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สำรวย ทิชาชล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GCบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET142,406,2500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทิชาชล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สำรวย ทิชาชลGC -บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)SET142,406,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปภัสวีร์ ทิชาชลGC -บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)SET7,875,000