คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1GULFบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET209,596,659,29935.55+3.48
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนาวะดี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดีGULF -บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET209,596,659,299