คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GULFบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET112,643,999,106+1.34
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนาวะดี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดีGULF -บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET112,643,999,106