คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สาคร สุขศรีวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FUTUREPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET80,131,1490.00
2VRANDAบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET49,824,2740.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุขศรีวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์EE -บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)SET19,130,472
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ สุขศรีวงศ์EE -บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)SET17,575,016
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาคร สุขศรีวงศ์FUTUREPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์คSET80,131,149
2นาย สาคร สุขศรีวงศ์VRANDA -บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)SET49,824,274
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์VRANDA -บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)SET48,693,274