คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMPCบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET100,429,976+1.50
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วชิรสกุลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัยSMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET100,429,976