คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMPCบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET179,716,7990.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วชิรสกุลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัยSMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET179,716,799