คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTLบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET466,875,000+0.44
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุดมรัชตวนิชย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET466,875,000