คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DEMCOบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET114,253,711-5.23
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปุ้ยพันธวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์DEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET379,858,443
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์DEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET114,253,711