คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai92,025,693-8.47
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทั่งวัฒโนทัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai92,025,693
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai51,469,447
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai45,135,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai42,480,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai42,480,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai34,199,203
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มยุรี ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai23,810,778
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัชนี ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai23,102,778
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สวง ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai6,963,180