คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai74,699,8090.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทั่งวัฒโนทัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai74,699,809
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai41,698,975
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai36,567,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai34,416,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai34,416,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai27,707,151
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มยุรี ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai19,290,766
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัชนี ทั่งวัฒโนทัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai18,717,166
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)