คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BRRบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET88,800,3000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งตรงเวชกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET89,367,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET88,800,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET88,800,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET88,800,300